Usage Statistics for www.ec-flowers.at

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 03:39 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 840106
Total Files 605318
Total Pages 828250
Total Visits 53633
Total KBytes 18182341
Total Unique Sites 5100
Total Unique URLs 1024
Total Unique Referrers 5911
Total Unique User Agents 871
. Avg Max
Hits per Hour 1166 4908
Hits per Day 28003 43328
Files per Day 20177 35386
Pages per Day 27608 42532
Sites per Day 170 752
Visits per Day 1787 3502
KBytes per Day 606078 1367885
Hits by Response Code
Undefined response code 0.03% 224
Code 200 - OK 72.05% 605318
Code 206 - Partial Content 0.00% 26
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 40
Code 302 - Found 7.84% 65830
Code 304 - Not Modified 0.27% 2261
Code 403 - Forbidden 0.01% 52
Code 404 - Not Found 19.19% 161225
Code 500 - Internal Server Error 0.61% 5130

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 38467 4.58% 25193 4.16% 37852 4.57% 2952 5.50% 751 14.73% 642137 3.53%
2 35008 4.17% 23139 3.82% 34478 4.16% 2823 5.26% 752 14.75% 625137 3.44%
3 37541 4.47% 28269 4.67% 36894 4.45% 3502 6.53% 687 13.47% 1367885 7.52%
4 43328 5.16% 35386 5.85% 42532 5.14% 1906 3.55% 678 13.29% 724999 3.99%
5 34800 4.14% 27708 4.58% 34277 4.14% 2493 4.65% 656 12.86% 493369 2.71%
6 32966 3.92% 26149 4.32% 32529 3.93% 2371 4.42% 648 12.71% 476529 2.62%
7 26724 3.18% 21907 3.62% 26254 3.17% 2198 4.10% 688 13.49% 365537 2.01%
8 38012 4.52% 30668 5.07% 37639 4.54% 1918 3.58% 648 12.71% 604549 3.32%
9 36793 4.38% 29522 4.88% 36439 4.40% 2237 4.17% 703 13.78% 615897 3.39%
10 23369 2.78% 16637 2.75% 23066 2.78% 1700 3.17% 624 12.24% 498108 2.74%
11 30051 3.58% 23203 3.83% 29606 3.57% 1724 3.21% 612 12.00% 578550 3.18%
12 21917 2.61% 15239 2.52% 21501 2.60% 1845 3.44% 669 13.12% 510874 2.81%
13 22784 2.71% 15913 2.63% 22519 2.72% 1839 3.43% 596 11.69% 552213 3.04%
14 23725 2.82% 16729 2.76% 23410 2.83% 2128 3.97% 643 12.61% 688488 3.79%
15 22387 2.66% 15614 2.58% 22043 2.66% 1986 3.70% 645 12.65% 526834 2.90%
16 19552 2.33% 12988 2.15% 19364 2.34% 927 1.73% 429 8.41% 504882 2.78%
17 20138 2.40% 13429 2.22% 19880 2.40% 826 1.54% 272 5.33% 552188 3.04%
18 17578 2.09% 10904 1.80% 17297 2.09% 923 1.72% 375 7.35% 485343 2.67%
19 18902 2.25% 11482 1.90% 18675 2.25% 1302 2.43% 567 11.12% 476845 2.62%
20 19454 2.32% 11986 1.98% 19144 2.31% 1261 2.35% 545 10.69% 529179 2.91%
21 20617 2.45% 13377 2.21% 20413 2.46% 2134 3.98% 621 12.18% 551925 3.04%
22 25787 3.07% 17738 2.93% 25521 3.08% 3497 6.52% 705 13.82% 619474 3.41%
23 33935 4.04% 26232 4.33% 33489 4.04% 1694 3.16% 641 12.57% 821428 4.52%
24 24816 2.95% 18114 2.99% 24547 2.96% 1512 2.82% 591 11.59% 572781 3.15%
25 27891 3.32% 20463 3.38% 27473 3.32% 1901 3.54% 629 12.33% 610343 3.36%
26 27735 3.30% 20375 3.37% 27392 3.31% 757 1.41% 380 7.45% 628349 3.46%
27 28609 3.41% 21572 3.56% 28257 3.41% 614 1.14% 278 5.45% 668116 3.67%
28 27513 3.27% 20198 3.34% 27096 3.27% 750 1.40% 326 6.39% 687435 3.78%
29 30857 3.67% 17788 2.94% 30309 3.66% 1676 3.12% 648 12.71% 611770 3.36%
30 28850 3.43% 17396 2.87% 28354 3.42% 1418 2.64% 595 11.67% 591178 3.25%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1222 36660 4.36% 898 26966 4.45% 1209 36281 4.38% 25952 778550 4.28%
1 1189 35671 4.25% 868 26041 4.30% 1172 35162 4.25% 25063 751896 4.14%
2 1233 37006 4.40% 899 26982 4.46% 1217 36533 4.41% 28160 844801 4.65%
3 1205 36153 4.30% 880 26410 4.36% 1190 35704 4.31% 24105 723141 3.98%
4 1238 37146 4.42% 897 26913 4.45% 1223 36690 4.43% 25213 756403 4.16%
5 1276 38297 4.56% 942 28271 4.67% 1259 37785 4.56% 30606 918169 5.05%
6 1118 33547 3.99% 785 23576 3.89% 1103 33108 4.00% 25768 773040 4.25%
7 1129 33880 4.03% 805 24177 3.99% 1115 33458 4.04% 24556 736666 4.05%
8 1162 34865 4.15% 842 25275 4.18% 1147 34430 4.16% 24897 746908 4.11%
9 1078 32365 3.85% 773 23199 3.83% 1061 31855 3.85% 24364 730929 4.02%
10 1119 33591 4.00% 801 24036 3.97% 1100 33008 3.99% 24806 744167 4.09%
11 1152 34585 4.12% 829 24873 4.11% 1133 34018 4.11% 25976 779274 4.29%
12 1163 34909 4.16% 822 24668 4.08% 1142 34283 4.14% 24423 732685 4.03%
13 1141 34250 4.08% 812 24364 4.02% 1121 33647 4.06% 24657 739712 4.07%
14 1167 35015 4.17% 829 24887 4.11% 1150 34511 4.17% 23251 697516 3.84%
15 1163 34894 4.15% 831 24947 4.12% 1146 34403 4.15% 24027 720812 3.96%
16 1161 34844 4.15% 822 24665 4.07% 1145 34361 4.15% 24735 742057 4.08%
17 1125 33770 4.02% 793 23795 3.93% 1111 33353 4.03% 23857 715704 3.94%
18 1141 34241 4.08% 805 24172 3.99% 1126 33801 4.08% 24512 735348 4.04%
19 1114 33441 3.98% 797 23917 3.95% 1098 32965 3.98% 23746 712372 3.92%
20 1106 33185 3.95% 800 24016 3.97% 1087 32635 3.94% 23755 712645 3.92%
21 1166 34990 4.16% 856 25693 4.24% 1148 34443 4.16% 25854 775616 4.27%
22 1200 36019 4.29% 879 26392 4.36% 1182 35489 4.28% 26993 809795 4.45%
23 1226 36782 4.38% 902 27083 4.47% 1210 36327 4.39% 26805 804137 4.42%

Top 30 of 1024 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 185403 22.07% 3612787 19.87% /gallery/main.php
2 108527 12.92% 1979269 10.89% /gallery/main.php/images/main.php
3 67095 7.99% 681505 3.75% /stats/
4 61993 7.38% 615938 3.39% /
5 36899 4.39% 3859628 21.23% /stats/usage_201207.html
6 36893 4.39% 3867149 21.27% /stats/usage_201101.html
7 22507 2.68% 302753 1.67% /gallery/main.php/trackback/main.php
8 16592 1.97% 470958 2.59% /gaestebuch.php
9 14820 1.76% 283011 1.56% /gallery/main.php/modules/core/data/modules/rating/images/images/main.php
10 13378 1.59% 166743 0.92% /gallery/main.php/main.php
11 9350 1.11% 181913 1.00% /gallery/main.php/main.php/main.php
12 8962 1.07% 104079 0.57% /gallery/main.php/modules/core/data/main.php
13 4728 0.56% 79591 0.44% /gallery/main.php/modules/rating/images/images/modules/rating/images/main.php
14 2011 0.24% 202854 1.12% /stats/usage_201708.html
15 1808 0.22% 184759 1.02% /stats/usage_201409.html
16 1249 0.15% 35375 0.19% /gaestebuch.php/trackback/gaestebuch/genImg/
17 520 0.06% 14826 0.08% /gaestebuch.php/trackback/gaestebuch/gaestebuch/genImg/
18 484 0.06% 13813 0.08% /gaestebuch.php/trackback/gallery/gaestebuch/genImg/
19 474 0.06% 127 0.00% /gaestebuch/genImg/
20 442 0.05% 12788 0.07% /gaestebuch.php/trackback/
21 375 0.04% 10818 0.06% /gaestebuch.php/trackback/gaestebuch/gaestebuch/add_message.php
22 369 0.04% 10592 0.06% /gaestebuch.php/trackback/gaestebuch/genImg/gaestebuch/genImg/
23 328 0.04% 9513 0.05% /gaestebuch.php/trackback/gaestebuch/add_message.php
24 261 0.03% 7596 0.04% /gaestebuch.php/trackback/verein.php
25 249 0.03% 7254 0.04% /gaestebuch.php/trackback/gaestebuch.php
26 246 0.03% 6934 0.04% /gaestebuch.php/trackback/gaestebuch/gaestebuch/gaestebuch/genImg/
27 221 0.03% 6454 0.04% /gaestebuch.php/trackback/gallery/termine.php
28 220 0.03% 6388 0.04% /gaestebuch.php/trackback/impressum.php
29 218 0.03% 6287 0.03% /gaestebuch.php/trackback/gaestebuch/gaestebuch/impressum.php
30 209 0.02% 6102 0.03% /gaestebuch.php/trackback/gallery/impressum.php

Top 10 of 1024 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 36893 4.39% 3867149 21.27% /stats/usage_201101.html
2 36899 4.39% 3859628 21.23% /stats/usage_201207.html
3 185403 22.07% 3612787 19.87% /gallery/main.php
4 108527 12.92% 1979269 10.89% /gallery/main.php/images/main.php
5 67095 7.99% 681505 3.75% /stats/
6 61993 7.38% 615938 3.39% /
7 16592 1.97% 470958 2.59% /gaestebuch.php
8 22507 2.68% 302753 1.67% /gallery/main.php/trackback/main.php
9 14820 1.76% 283011 1.56% /gallery/main.php/modules/core/data/modules/rating/images/images/main.php
10 2011 0.24% 202854 1.12% /stats/usage_201708.html

Top 10 of 297 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 185403 22.07% 25036 47.02% /gallery/main.php
2 16592 1.97% 6477 12.16% /gaestebuch.php
3 13378 1.59% 3966 7.45% /gallery/main.php/main.php
4 108527 12.92% 3922 7.37% /gallery/main.php/images/main.php
5 14820 1.76% 3027 5.68% /gallery/main.php/modules/core/data/modules/rating/images/images/main.php
6 8962 1.07% 2246 4.22% /gallery/main.php/modules/core/data/main.php
7 22507 2.68% 2086 3.92% /gallery/main.php/trackback/main.php
8 67095 7.99% 1442 2.71% /stats/
9 61993 7.38% 1222 2.29% /
10 9350 1.11% 497 0.93% /gallery/main.php/main.php/main.php

Top 10 of 282 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 185403 22.07% 25260 47.49% /gallery/main.php
2 16592 1.97% 6184 11.63% /gaestebuch.php
3 108527 12.92% 3960 7.44% /gallery/main.php/images/main.php
4 13378 1.59% 3895 7.32% /gallery/main.php/main.php
5 14820 1.76% 2960 5.56% /gallery/main.php/modules/core/data/modules/rating/images/images/main.php
6 8962 1.07% 2247 4.22% /gallery/main.php/modules/core/data/main.php
7 22507 2.68% 2083 3.92% /gallery/main.php/trackback/main.php
8 61993 7.38% 1498 2.82% /
9 67095 7.99% 1420 2.67% /stats/
10 9350 1.11% 452 0.85% /gallery/main.php/main.php/main.php

Top 30 of 5911 Total Referrers
# Hits Referrer
1 458782 54.61% - (Direct Request)
2 151211 18.00% https://instaprofile.net
3 106724 12.70% https://promokodsru.blogspot.com
4 10438 1.24% http://smsgor.ru
5 6045 0.72% http://sms-gorod.ru
6 2436 0.29% https://getery.xyz
7 2086 0.25% https://mosbordell.com
8 1739 0.21% https://seks-dosug.com
9 1739 0.21% https://seksvibor.xyz
10 1315 0.16% http://virtclub.com/
11 1198 0.14% http://www.google.ru/search
12 989 0.12% http://rt.videochat.guru/
13 971 0.12% http://doska.org/
14 669 0.08% https://drive.google.com/open
15 665 0.08% http://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
16 388 0.05% https://woda.od.ua
17 341 0.04% http://ec-flowers.at/gaestebuch.php
18 317 0.04% http://tretinoine.de.tl
19 317 0.04% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
20 302 0.04% http://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
21 301 0.04% http://amoxili.webnode.fr
22 300 0.04% http://zithromaxe.onlc.fr
23 297 0.04% http://nolvadex.onlc.eu
24 260 0.03% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
25 259 0.03% https://www.bigskycash.org/CT/
26 247 0.03% https://www.bigskycash.org/GA/
27 240 0.03% https://www.bigskycash.org/MN/
28 232 0.03% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
29 227 0.03% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
30 215 0.03% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/

Top 20 of 206 Total Search Strings
# Hits Search String
1 162 13.52% http://virtclub.com/
2 42 3.51% http://doska.org/
3 42 3.51% https://vk.com/xrumernet
4 41 3.42% https://vk.com/zennoposterinfo
5 40 3.34% https://rt.videochat.guru/
6 38 3.17% https://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
7 37 3.09% https://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
8 37 3.09% https://znakomstv.net/
9 29 2.42% https://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
10 29 2.42% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
11 28 2.34% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
12 27 2.25% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
13 26 2.17% https://videochat.guru/
14 25 2.09% https://doska.info/item/add
15 25 2.09% https://vk.com/doskaobyavlenii
16 25 2.09% https://xxxznakomstva.ru/
17 24 2.00% https://ok.ru/doskaobyavlenii
18 21 1.75% https://xrumer.net/pages/xrumer-xevil.html
19 17 1.42% https://jp.videochat.guru/
20 17 1.42% https://sk.videochat.guru/

Top 15 of 871 Total User Agents
# Hits User Agent
1 174516 20.77% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 115803 13.78% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 48153 5.73% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 29588 3.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 28239 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 27403 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
7 21915 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seos
8 21096 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
9 16751 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
10 14312 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 14020 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
12 10202 1.21% serpstatbot/1.0 (advanced backlink tracking bot; curl/7.58.0; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
13 7165 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
14 7162 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 7155 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Usage by Country for June 2020

Top 30 of 101 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 258114 30.72% 119900 19.81% 8577724 47.18% Netherlands
2 224259 26.69% 195640 32.32% 3450960 18.98% Germany
3 178700 21.27% 139010 22.96% 2956901 16.26% United States
4 45758 5.45% 45175 7.46% 483930 2.66% Ukraine
5 31631 3.77% 11842 1.96% 378462 2.08% Russian Federation
6 30175 3.59% 24627 4.07% 875511 4.82% China
7 14699 1.75% 14079 2.33% 177696 0.98% France
8 12033 1.43% 11879 1.96% 300680 1.65% Israel
9 11872 1.41% 11457 1.89% 174671 0.96% Unresolved/Unknown
10 11638 1.39% 11612 1.92% 150834 0.83% Sweden
11 6373 0.76% 6373 1.05% 64041 0.35% Bulgaria
12 3491 0.42% 3040 0.50% 107338 0.59% Czech Republic
13 2496 0.30% 2406 0.40% 88460 0.49% Austria
14 1091 0.13% 998 0.16% 34377 0.19% Great Britain (UK)
15 1040 0.12% 1034 0.17% 101580 0.56% South Africa
16 730 0.09% 724 0.12% 20385 0.11% Korea, Republic of
17 647 0.08% 606 0.10% 24963 0.14% Romania
18 564 0.07% 463 0.08% 10862 0.06% Canada
19 449 0.05% 428 0.07% 13061 0.07% European Union
20 448 0.05% 447 0.07% 43034 0.24% Moldova
21 430 0.05% 414 0.07% 33000 0.18% Italy
22 372 0.04% 331 0.05% 8090 0.04% Seychelles
23 308 0.04% 304 0.05% 8559 0.05% Malaysia
24 294 0.03% 294 0.05% 19206 0.11% Ireland
25 233 0.03% 211 0.03% 5856 0.03% Viet Nam
26 217 0.03% 214 0.04% 10837 0.06% Portugal
27 178 0.02% 164 0.03% 2429 0.01% Greece
28 148 0.02% 146 0.02% 14233 0.08% Albania
29 122 0.01% 117 0.02% 5950 0.03% Slovenia
30 116 0.01% 78 0.01% 2081 0.01% Poland


Generated by Webalizer Version 2.21